DTM – Penalties Moscow Raceway – 01.09.2013

03/09/2013 - 14:38
king81
User
Posts: 498
Registration: 07/03/2013 - 08:52
Komisja sędziowska przejrzała wyjazdy poza tor wykonywane przez kierowców. Mimo upominania takie wyjazdy były nagminne zarówno w sesji qual oraz w sesji race. Z tego powodu nałożone zostają następujace kary:

sesja kwalifikacyjna (cięcia na best lap):


sesja race (cięcia na pierwsze 5 lapów):


Jak wyliczyliśmy kary do wyścigu?
Obejrzane zostało 5 pierwszych okrążeń każdego kierowcy. Następnie liczba ścięć została pomnożona przez 7,8 (aby dopełnić do 39 kółek) i odliczone zostało: 39 ścin (bo raz na kółko można się pomylić) i 10% na pomyłki. Za każde ścięcie doliczona została tylko sekunda do czasu wyścigu - więc kary są łagodne. Następnym razem za nagminne ścinanie darowanych będzie dużo mniej ścin a doliczane będą może 2 - a może nawet 5 sekund.


#####################################

ENGLISH
Stewards have analysed the off-track excursions of drivers. Though it was stated before on the forum with pictures and on the chat before the race the cuts were done quite often. Due to that the following penalties are applied:

QUALIFY SESSION (best lap cuts):


RACE SESSION (first 5 lap cuts):


How were the race penalties applied?
Racing stewards watched and analyzed first 5 laps of the race for each driver. Then the number of cuts (and their consistency taken into account) were multiplied by 7,8 (so it equals 39 laps). Such final estimated number of cuts was recalculated bu substracting 39 cuts (one per lap was allowed) and 10% (for mistakes of estimation). For each cut that stayed - 1 second was added to the race time. The penalties are not severe and mistake margin is quite high - but next time if such cutting will appear so often a lot less cuts will be allowed and more seconds will be added per cut - maybe 2 ... or maybe 5.
Edited by: Szymon Piwinski - Wed, 04/09/2013 - 18:30